به مناسبت روز جهانی ریشه کنی خشونت جنسی در جریان جنگ ها و منازعات، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشریِ برآمده از آن در تاریخ نوزدهم ماه ژوئن (۲۹ خرداد) سال ۲۰۰۸ میلادی به نمایندگی از جامعه جهانی به منظور ریشه کن کردن پدیده زشت و وحشیانه خشونت جنسی که در مناطق درگیر جنگ و منازعات بر ضد مردم بی دفاع صورت می گیرد قوانینی صادر کرد. 

تحقیقات و مطالعات ثابت کرده است که کودکان و زنان در مقدمه قربانیان این جنایات قرار دارند. اسناد و بیانیه هایی که از مناطق درگیر جنگ های مسلحانه می رسد نشان می دهد که غالب افراد گروه ها و دسته های مسلحِ با گرایش های سیاسی و فرهنگی متفاوت علیه زنان و کودکان خشونت جنسی به کار می برند، اما به دلایل گوناگونی از جمله رعایت فرهنگ و عرف اجتماعیِ مناطق درگیر زد و خوردهای مسلحانه موارد بسیاری از این قبیل جنایات پنهان نگاه داشته می شود.

این گونه رخدادهای ضد انسانی و ضد بشری در محدوده حاکمیت و قدرت رژیم ها و حکومت هایی به وقوع می پیوندد که به اعمال مصوبه های سازمان ملل متحد در این زمینه اعلام آمادگی و تعهد کرده اند؛ لذا این سازمان از نقض حقوق و جرائم سنگینی که کارمندان آن سازمان مرتکب می شوند چشم پوشی کرده و آن را نادیده می گیرد، چنان که برخی مواردِ مستند از این جنایت ها در برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا مؤید این موضوع است.

در ادامه این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه جهانی می خواهد که این جنایات را محکوم کرده و از استمرار آن جلوگیری نماید و گروه ها و رژیم های سیاسی را که به این قبیل جنایات اقدام می کنند با ابزار تحقیقات شفاف جهانی تحت پیگرد قرار دهند.

این سازمان با غنیمت شمردن مناسبت یادشده مسئولیت انسانی و قانونی جامعه جهانی برای روشن کردن سرنوشت هزاران کودک و زن ایزدی را که در شمال عراق در دست سازمان تروریستی داعش اسیر شده اند و وظیفه عیان کردن آن را تذکر می دهد.