سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی نامه ای روشن شدن حقیقت درباره قتل عام هایی که به دست نیروهای انگلیسی در افغانستان به وقوع پیوسته را خواستار شد. در این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از سازمان ملل متحد و دادگاه جنایت بین الملل می خواهد که پرونده ای شفاف و بی طرف و عادلانه به منظور تحقیق در مورد اتفاقاتی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در مورد اعدام شماری از شهروندان افغانستانی به دست تنی چند از افراد ارتش انگلستان رخ داده است، گشوده و فعال شود.

یادآوری می شود که این سازمان به مدارکی مطبوعاتی دست یافته است که ازسوی رادیو انگلستان تهیه و تنظیم شده است. بر اساس این گزارش و اطلاعات، ده سال پیشتر و زمانی که نیروهای ناتو این کشور را در اشغال داشتند، در ایالت هیلمند کشتارهایی صورت گرفته است. لذا این موضوع بسیار بایسته توجه است و باید پیگیری شده و عدالت در این زمینه بدون هیچ ملاحظه ای اعمال شود.

این سازمان یادآوری می کند که براساس قوانین و مصوبه های سازمان ها و نهادهای بین المللی، جنایاتی از این دست مشمول مرور زمان نمی شود و روشن و عیان کردن ماهیت این جنایت و موارد مشابه آن ضروری است که نباید از آن چشم پوشی کرد و هر اقدامی که طی سال های گذشته باعث بی رنگ کردن آن شده، باید از نظر مادی و معنوی جبران شود؛ هر چند این مقوله در سال های گذشته نادیده گرفته شده است.

براساس تحقیقات و داده های مطبوعاتی، یک افسر و چند سرباز انگلیسی صدها تن از مردم افغانستان را بدون هیچ جرم کشته اند. این جنایت در حالی رخ داده است که وزارت دفاع انگلستان و نیروهای هم پیمان در حوادث مشابه معیارهای بین المللی، انسانی و قوانین بین المللی جنگ را نادیده گرفته و حقوق قربانیان را نقض کرده اند.