به مناسبت فرارسیدن روز ۲۱ ماه اوت (۳۰ مردادماه) روز جهانی قربانیان تروریسم، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه جهانی روز ۲۱ ماه اوت هر سال را به عنوان روز جهانی قربانیان تروریسم در سراسر جهان، تعیین کرد. به موازات این اقدام، تلاش جهانی برای مبارزه با این آفتِ ویرانگر و نابود کننده که صدها هزار شهروند بی دفاع مانند زنان و کودکان و سالخوردگان و بی گناهان را دستخوش زیان و عوارض ناشی از تروریسم کرد، صورت گرفته است.

بر پایه اسناد و مدارک موثق، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که خطر تفکر افراطی با تمام عناوین و ویژگی هایش ـ از نوع دینی و قومی و تحت هر عنوان و نامی ـ از خشونت مادی و معنوی برای اجرا کردن برنامه ها و تحمیل اعتقادات خود بر دیگران استفاده می کند. این خطر از جانب سازمان ها و تشکل هایی مانند: القاعده، طالبان، جیش النصره، داعش، بوکوحرام و دیگر سازمان های پیرو نژاد و دینی خاص چهره نموده است. 

بی تردید بیشترین جوامعی که از نظر کمّی و کیفی زیان دیده اند از کشورهای خاورمیانه هستند، مانند: افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان و مصر. البته دیگر کشورهای منطقه و شماری از کشورهای جهان نیز کم و بیش از شرارت های ناشی از فعالیت های مجرمانه این تشکل ها و سازمان بی نصیب نمانده اند.

موضوع قابل تأمل که نباید و نشاید آن را نادیده گرفت این است که طی بیشتر از سه دهه و تا به امروز به طور مشخص و بی امان مسلمانان شیعه مذهب آماج عملیات های خونین و فجیع قرار دارند و جانیان تروریست به همان شدت به جنایات خود ادامه داده و دمی از اقدامات خود نمی کاهند. در این میانه جامعه جهانی در از پای درآوردن تروریسم فکری و حامی مالی و مجریان آن ناتوان است؛ موضوعی که می طلبد در این مناسبت از فاجعه انسانی بسیار خطرناک آن و پیامد و عوارض دردناک ناشی از آن جلوگیری شود. 

باید توجه داشت که آثار برجای مانده از آن، تهدیدی بالفعل و جدی برای جوامع شیعی در مناطق مشخص در خاورمیانه به شمار می رود.

از این رو و در حالی که سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این مناسبت برجسته در عرصه انسانی و بشردوستانه را گرامی می دارد از تمام سازمان ها و هیئت ها و تشکل های حقوقی و انسانی و سیاسی دعوت می کند تا حجم و گستره آزاد حاصله از فعالیت های سازمان های تروریستی به طور کلی و به طور خاص هدف قرار گرفتن مراکز تجمع شیعیان در سراسر جهان را مورد توجه قرار دهند و در راه مهار این فعالیت ها بکوشند.

این سازمان یادآوری و تأکید می کند که نتایج اوضاع وخیم و بحرانی، تنها جوامع شیعی و شیعیان را درگیر خود نمی کند، بلکه دیگر ملت ها و جامعه بشری را نیز هدف این شرایط بسیار بد خواهد نمود؛ لذا بر اهمیت و ضرورت تلاش همه جانبه جامعه جهانی و نهادهای مربوط برای مبارزه شدید با این پدیده ویرانگر تأکید دارد، والله ولی التوفیق.