به مناسبت روز سوم ماه می (۱۳ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری به دلیل برخورداری از نقش محوری در مسائل حقوق بشری و اموری که تحولات انسانی فراهم آورده جایگاه فعالی در عرصه های انسانی دارد؛ از این جهت مهم‌ترین و مؤثرترین نقش در زندگی انسان معاصر را دارد.

مطبوعات و رسانه نوشتاری در کشف و داوری منصفانه قضایا و اشکال‌ها و نقطه های حساس در زمینه های گوناگون، از جمله موضوع های: سیاسی، اجتماعی و محیط زیست که در پایایی و استمرار زندگی بر کره خاکی و مسائل انسانی تفاعل داشته، سهیم بوده است. اگر مطبوعات وجود نمی‌داشت جامعه جهانی با چنان زیان فاجعه باری رو به رو می‌شد که اشاره به آن‌ها در این نوشتار ممکن نمی‌شد ولی مخاطبان این بیانیه به حجم زیان های مورد نظر، اشراف و ماهیت و گستردگی آن کاملاً توجه دارند.

جامعه جهانی روز سوم ماه می (۱۳ اردیبهشت) را که سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مطبوعات اعلام کرده است، گرامی می‌دارد تا بر اهمیت مطبوعات تأکید و آن را به همگان یادآوری کند. از این رو و با این نگرش و انگیزه سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) این مناسبت را مغتنم شمرده و از تمام دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در جای جای جهان به ویژه از حاکمان و دولتمردان خاورمیانه می‌خواهد در برخی تصمیمات و قوانین سرکوبگرانه که آزادی مطبوعات و فعالان در این عرصه را ناکارآمد می‌کند، تجدید نظر نمایند.

بایسته توجه است که بسیاری از اصحاب مطبوعات و فعالان در این زمینه از محدودیت‌ها، رفتارهای مشکوک و نیز هدف مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفته شدن خود از سوی رژیم‌های سیاسی و سازمان یا گروه‌ها و دسته هایی تحت عنوان ها و نام های گوناگون در رنج بوده و سخت شکایت دارند و گله مند هستند. روشن باشد که در این میان بسیاری از اصحاب مطبوعات جان خود را از دست داده اند؛ یعنی برخی از آنان ترور شدند و برخی مورد ربایش قرار گرفتند و بخشی دیگر بازداشت شده و آماج انواع خشونت‌ها در شکل های متفاوت قرار گرفته اند. باوجود چنین شرایطی سازمان جهانی نفی خشونت بی درنگ و بدون هیچ تردیدی خواهان جلوگیری از چنین رفتارهای نقض کننده حقوق انسان‌ها است و از نهادهای ذی ربط می‌خواهد که در برابر آن بایستند و کسانی را که به چنین اقدام هایی دست می‌زنند کیفر و مجازات کرده و تحت پیگرد قرار دهند. ضرورت پیگیری و روشن کردن سرنوشت ربوده شدگان از این صنف و آزاد کردن کسانی که به این علت زندانی شده‌اند دیگر خواسته این سازمان است. بنابر این، باید نهاد‌های مرتبط در راه و باهدف روشنگری و کشف حقایق برای افکار عمومی بکوشند.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی ماه‌های گذشته ده‌ها مورد از نقض حقوقی که از سوی دولت‌ها و جریان های وابسته به وقوع پیوسته را پیگیری و رصد کرده است. این روند در مناطق درگیر منازعات مسلحانه و آشوب های سیاسی نمود بیشتری داشته است. مرگ، ربوده شدن، خسارت و شکنجه مادی و معنوی دست اندرکاران مطبوعات رهاورد رفتارهای یادشده است. این امر بر ضرورت تحرک و اقدام دولت‌ها و حکومت‌های دمکرات برای متوقف کردن مسائل ضد انسانی یادشده و جلوگیری از روند افزایشی شدن آن تأکید دارد.