به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؛ و ما تو را نفرستادیم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی».

سازمان ملل متحد، همراه با سازمان های بشردوستانه و حقوق بشر در سراسر جهان، روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی را به عنوان بخشی از تلاشی قابل ستایش با هدف کاهش تبعیض مذهبی و مقابله با پدیده دشمنی کردن با مسلمانان، گرامی می دارد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ضمن شرکت کردن در این مناسبت جهانی، از تمامی فعالان حقوق بشر در بخش های مختلف جامعه بین المللی که به صورت ملموس و آشکار در معرفی کردن اشتباه و خطای تعمیم پدیده های منفی انجام شده توسط افراط گرایان، مشارکت داشته اند و دیدگاه ها نسبت به اسلام و مسلمانان را اصلاح کرده و مسلمانان را از اقدامات و کارهای شرم آور متعصبان برای تمام بشریت مبرا کرده اند، تشکر و قدردانی می نماید.

این سازمان بر اهمیت تداوم تلاش ها برای ایجاد پل های همگرایی و ارتباط بین مسلمانان و همتایان خود که پیرو ادیان دیگر هستند، براساس آموزه های شریعت تسامح و تساهل، تأکید می کند.

این سازمان در عین حال خواستار محکومیت همه اعمال و تصمیمات نژادپرستانه ای است که مبتنی بر خصومت و نفرت نسبت به مسلمانان، است و حقوق آن ها را در انجام و اعمال حق عبادت و پایبندی به آموزه های دینی شان نقض می کند، والله من وراء القصد.