سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با بیان اینکه مسئولین امنیتی اتیوپی از خشونت بیش از حد علیه معترضان مسلمان استفاده می‌ کنند، با صدور پیامی خواستار توقف تجاوزات مداوم و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان شد.

در بخشی از این پیام آمده است: این سازمان داده‌ها و اطلاعات حقوق بشری را مشاهده کرده است که نشان می‌ دهد در نتیجه عملیات سرکوب مردم که شامل خشونت بیش از حد علیه معترضان به تخریب مساجد قدیمی در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی بود، تعدادی از مردم مسلمان توسط نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده‌اند.

سازمان جهانی نفی خشونت بر این باور است که مقامات در برخورد با معترضان روشی وحشیانه و غیرمسئولانه را در پیش گرفته و حقوق آن ها را بدون توجه به امنیت آن ها به شدت نقض کرده اند.

این سازمان تأکید می کند که مقامات گزینه های دیگر جایگزین استفاده از خشونت را دارند، به ویژه که معترضان غیرنظامی هستند و خواسته های آن ها مسالمت آمیز و مشروع است.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر لزوم پایبندی مقامات اتیوپی به روش های مسالمت آمیز در برخورد با مسائل اعتراضی تأکید می کند و نسبت به تداوم رفتارهای غیرمسئولانه ای که ممکن است منجر به عواقب نامطلوب شود، هشدار می دهد.