سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای نسبت به گزارش های رسیده مبنی بر درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و گروه های افراطی اسلامی ابراز تأسف شدید کرده است، به ویژه که شماری از سازمان های حقوق بشری و رسانه ای بر نادیده گرفته شدن حقوق بشر و کشتارهای غیرقابل توجیه تأکید کرده اند.
بنابر برخی گزارش های رسیده از نیجریه حدود چهل تن از جوانان این کشور به دست نیروهای نظامی دولتی در منطقه ی «مایدوگوری» واقع در شمال شرقی نیجریه کشته شده که هنوز هویت آنان و این که آیا به گروه هایی وابسته بوده یا در شمار افراد عادی قرار داشته اند روشن نشده است.
در بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت آمده است: افزون بر چنین اقداماتی، دولت نیجریه شماری از مردم عادی را به کوچ اجباری از خانه و روستایشان واداشته اند.
لذا این سازمان از دولت نیجریه می خواهد به معیارهای حقوق بشری و پیمان های ژنو درباره ی قوانین جنگ پایبند باشد و از سیاست شکنجه و سرکوب شهروندان بی دفاع خودداری کند و درباره ی کشتارها تحقیقی عادلانه و شفاف برای روشن شدن حقیقت گزارش های ارائه شده در این زمینه در پیش گیرد و بدون از دست دادن فرصت عاملان این جنایت را محاکمه و مجازات کند.