سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» درباره جنایات جنگی و حوادث خونین در کشور لیبی بیانیه ای صادر کرد. 

چندین بیانیه و گزارش از لیبی به سازمان جهانی نفی خشونت رسیده است که از وقوع جنایاتی بین طرف های جنگ و منازعه حکایت دارد؛ جنایاتی که از جنس جنگ هایی که از سوی جامعه جهانی ممنوع شده است می باشد.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت از شورای امنیتِ سازمان ملل متحد می خواهد با تحقیقاتی شفاف ابهاماتی را که در این ادعاها وجود دارد برطرف کند.

بنابر پاره ای از این گزارش ها تنی چند از سربازانی که از سوی طرف جنگ به اسارت در آمده اند اعدام شده اند، سپس پیکر آنان مثله گردیده است.

فعالانی گزارش های پزشکی قانونی را دست به دست می گردانند که با استناد به آن سربازان زخمی در شهر غریان در جنوب پایتخت لیبی به صورت وحشتناکی قتل عام شده اند. بر پایه داده های این گزارش ها سربازان زخمی بستری شده در یکی از بیمارستان های غریان از ناحیه سر و سینه هدف شلیک تیر قرار گرفته و حذف فیزیکی شده اند.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که حوادث و درگیری های مسلحانه ای که از ماه های گذشته در لیبی جریان دارد اقدام و تدابیر عاجل شورای امنیت را می طلبد؛ بدین معنا که نسبت به این جنایات ضد بشری تحقیقاتی شفاف انجام دهد و برای متوقف کردن جنگ جاری در لیبی موضع گیری قاطع داشته باشد.

این سازمان تأکید می کند که اگر جامعه جهانی این وضعیت را نادیده بگیرد و جایگاه تماشاگر را داشته باشد، وضعیتی سخت ناپسند و اسفبار در عرصه داخلی لیبی و کشورهای همسایه رقم خواهد خورد.