سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از مقامات اماراتی درخواست کرد آموزش سیره اهل بیت علیهم السلام را در برنامه های درسی مدارس بگنجانند.

این درخواست پس از اعلام اخیر این کشور مبنی بر گنجاندن موضوع هولوکاست در برنامه های درسی مدارس صورت گرفت.

در بخشی از بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت آمده است: بخش بزرگی از جامعه امارات از نظر اعتقادی پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و همین امر لزوم گنجاندن این میراث مهم انسانی و اسلامی را در برنامه های درسی مدارس، ضروری می کند.