سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با توجه به شرایط سخت و رقت بار پناهجویان خطاب به جامعه جهانی بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت به اطلاعات و گزارش هایی دست یافته است که از وضعیت بد و رو به قهقرای پناهجویان مستقر در جزایر یونان حکایت دارد.

بنابراین، از جامعه بین المللی، به ویژه اتحادیه اروپا می خواهیم از بالا گرفتن شرایط نابسامان آنان جلوگیری کند و وضعیت آنان را بر اساس و طبق قوانین و مقررات سازمان بین المللی مهاجرت سامان دهد.

بر پایه اطلاعات رسیده زندگی بیش از ۲۲۰۰۰ پناهجو که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند و چندین سال در جزایر یونان سرگردان و بلاتکلیف هستند سخت دردناک و به شدت بد و نامطلوب است و اخیراً یکی از اردوگاه‌هایی که در آن پناه گرفتند دچار آتش سوزی شده است.

این سازمان بر این باور است که قوانین بین المللی حقوق بشری باید راه حلی سریع برای متوقف کردن این بحران ارائه دهد که با معیارهای انسانی الزام آور مورد اتفاق جامعه جهانی سازگار باشد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نسبت به استمرار اوضاع نابسامان و بحرانی در این اردوگاه ها که عواقب وخیمی برای اردوگاه نشینان، به ویژه مردم بی پناه به همراه داشته باشد، هشدار می دهد. لازم به یادآوری است که شرایط این لایه جامعه چالشی رو در رو با حقیقت و ماهیت مسئولیت ها، توافقنامه ها و قوانینی است که حق پناهندگی پناهجویان را برای رسیدن به پناهگاهی امن تصویب و وضع کرده و بایسته رعایت است، والله ولی التوفیق.