در پی بازداشت شدن شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی روسیه توسط دولت، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به اقدام روسیه در بازداشت کردن صدها تن از معترضانِ خواهان اصلاحات به شدت متأسف است و از این دولت می خواهد بدون فوت وقت آنان را آزاد کند، درخواست های مشروع و قانونی آنان را برآورده سازد و مبادا به چرخه سرکوب و قلع و قمع سیاسی و شکنجه بازداشت شدگان گرفتار شود.

این سازمان از نزدیک اقدامات سرکوبگرانه ای را که نیروهای امنیتی روسیه بر ضد شرکت کنندگان در تظاهرات روا می دارد دنبال می کند؛ تظاهراتی که اخیراً در مسکو با هدف دعوت از دولت برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.

بر پایه داده ها و اطلاعات مستند و موثق بیش از ششصد تن از شرکت کنندگان در این تظاهرات بازداشت شده اند که بدترین رفتارها و شکنجه های فیزیکی و روانی بر ضد آنان اعمال شده است.

این تظاهرات با شرکت هزاران تن از معترضان روسی در مسکو برگزار شد و این زمانی بود که دولت با درخواست تنی چند از معارضان برای ثبت نام و شرکت در انتخابات آینده پارلمان از شهر مسکو مخالفت کرد. پلیس مسکو نیز هشدار داده بود با تظاهرات بدون مجوز، به شدت و قاطعانه برخورد خواهد شد.

از نگاه سازمان جهانی نفی خشونت دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی روسیه در برخورد با معترضان سیاسی و تأمین خواسته های آنان باید مبانی و معیارهای قانونی را رعایت کنند و بدان پایبند باشند و از به کارگیری سیاست های سرکوبگرانه با هدف سلب آزادی ها و خاموش کردن صدای مردم خودداری کنند؛ چراکه چنین رفتاری ثبات روسیه را متزلزل می کند و در نهایت آرامش و ثبات امنیتی و اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می اندازد.

آزاد کردن معترضان بازداشت شده نیز دیگر خواسته این سازمان است.