به مناسبت روز جهانی مبارزه با سخنان تنفرآمیز، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بشریت در طول تاریخ از پدیده ای منفی که هزینه های گزافی را در سطح انسانی به همراه داشته و هنوز هم دارد، رنج برده است و منجر به مشکلاتی شده است که تهدیدی جدی برای زندگی در همه اشکال آن است.

عمدتاً سخنان نفرت انگیز ناشی از اختلافات قومی و دینی یا سیاسی است و نقش عمده ای در تبلور رنج و منعکس شدن آن به شکل های مختلف دارد.

در روز جهانی مبارزه با سخنان تنفرآمیز در هجدهم ژوئن که جامعه جهانی این مناسبت را گرامی می ‌دارد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» خواستار وحدت گفتمان عاقلانه انسانی در مواجهه با سخنان نفرت انگیز است.

همچنین این سازمان از همه نهادهای فرهنگی، آموزشی، حقوقی و انسانی می ‌خواهد تا تلاش های خود را برای مقابله با آنچه توسط گروه ها و سازمان‌ هایی که ایدئولوژی افراطی و نژادپرستانه را مطرح می کنند، تشدید کنند و برای محاصره و محدود کردن سخنان نفرت‌ انگیز که به منظور ایجاد نزاع و درگیری بین افراد ملت و جوامع، پخش می‌ کنند، تلاش کنند.

در عین حال، از همه رژیم ‌های سیاسی حاکم در کشورهای مختلف جهان می‌ خواهد که زبان وحدت انسانی را بر زبان تبعیض نژادی و فرقه ای ترجیح داده و با سخنان نفرت ‌انگیز مبارزه کنند، والله ولي التوفيق.