سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از هدف قرار گرفتن مسجد جامع شهر گامبوری در شمال شرق کشور نیجریه از سوی سازمان تروریستی بوکوحرام خبر داد که بر اثر این اقدام تروریستی و انتحاری ده تن از نمازگزاران جان خود را از دست دادند.

این سازمان در بیانیه ی خود اقدام تروریستی اعضای سازمان بوکوحرام را به شدت محکوم کرد و از مسئولان کشور نیجریه خواست این سازمان افراطی و خشونت آفرین را مهار و فعالیت های آن را متوقف کنند و نسبت به رشد و گسترش فعالیت آن سازمان که مردم بی دفاع و بی پناه را هدف قرار داده و می دهد هشیارانه برخورد نمایند.

سازمان جهانی نفی خشونت در قسمتی از بیانیه خود آورده است: ادامه یافتن فعالیت های این سازمان تروریستی افراط گرا خطری بزرگ در برابر سایر کشورها و قاره ی افریقا به شمار می رود که باید با عزمی استوار و از رهگذر متوقف کردن حمایت های مالی و خشکاندن منابع حمایتی و اندیشه ی فکریِ منحرف تغذیه کننده ی آنان، تحقق یابد.