در پی حمله ی تروریستی که در روز چهارشنبه 1396/3/17 در شهر تهران رخ داد و بیش از پنجاه نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.
 
در این بیانیه آمده است: بار دیگر شهر تهران پایتخت سیاسی کشور ایران، صحنه ی جنایتی خونبار شد و طی یک اقدام و عملیات تروریستی ده ها تن کشته و زخمی شدند. این اقدام که در نهادی سیاسی و مذهبی به وقوع پیوست، برای پایتخت های جهان پدیده ای تازه نبوده، بلکه پیش از آن نیز سلسله عملیات های انتحاری رخ داده است که سازمان و گروه های تکفیری ـ افراطی مسئولیت آن ها را بر عهده گرفته اند.
 
در ادامه ی این بیانیه آمده است: آنچه در ماه مبارک رمضان که همه ی مسلمانان آن را مقدس می شمرند، در تهران به وجود آمد، ماهیت و حقیقت اندیشه ی منحرف و خونریزی را که جریان های متعصب در پیش گرفته اند، برای جامعه ی جهانی آشکار می کند؛ جریانی که به قیمت جان بی گناهان، ادامه ی حیات می دهند و هیچ مرز و مانعِ نژادی، رنگ، جنسیت، دین و مذهبی او را از ادامه ی راهش باز نمی دارد.
 
این بیانیه می افزاید: حملات تروریستی تهران و سایر عملیات های کورِ مشابه که مردم بی دفاع را هدف قرار داده است بزرگ ترین مسئولیت را متوجه رهبران و سیاستمداران جامعه ی جهانی می کند که برای جلوگیری از گسترش اندیشه ی تروریسم و خشکاندن خاستگاه و ریشه ی آن و از بین بردن حامیان مادی و معنوی آن باید اقدامی جدی بنمایند.
 
باید توجه داشت که این تفکر دیر آشناست و مدارس و ابزار کار آن به طور علنی تحت نظارت و با اشراف اسمی و حمایت های مالی برخی از کشورهای خلیج فعالیت می کند.
 
سازمان جهانی نفی خشونت یادآوری کرد: این سازمان از دیرباز و ده ها بار نسبت به سستی ورزیدن در رویارویی با تروریسم کور و تبدیل شدن آن از خطر خاورمیانه ای به یک خطر فراگیر جهانی هشدار داده است. همچنین مسئولیت اخلاقی و انسانی را بر عهده ی رژیم ها و حکومت هایی دانسته است که با انگیزه ی اقتصادی و سیاسی هشدارها را نادیده گرفته اند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پایان بیانیه ی خود آورده است: این سازمان از خدای متعال رحمت واسعه ی الهی برای قربانیان این جنایت و صبر و آرامش برای بازماندگان آنان و شفای عاجل برای مجروحان خواستار است، حسبنا الله ونعم الوکیل.