در پی اخراج شش شهروند مصری از کشور مالزی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

این سازمان نسبت به سلامت و امنیت جانی شش تن از شهروندان مصری که اخیراً از سوی دولت مالزی اخراج شده اند به شدت نگران است و نسبت به منتقل شدن آنان به مکانی نامعلوم و شکنجه شدنشان به دست دولت مصر هشدار می دهد.

این سازمان از طریق بیانیه دولت مالزی دریافته است که دولت یادشده شش تن مصری و یک تونسیِ مخالف حکومت کشورشان را از کشور خود اخراج کرده و به دولت های نامبرده تحویل داده است که این رفتار اقدامی خطرناک است که به طور آشکار و خشن و زننده حقوق بشر به ویژه حق پناهندگی سیاسیِ تضمین شده در اسناد و پیمان های بین المللی را نقض می کند.

بر پایه اطلاعات به دست آمده این شش شهروند مصری لغو فعالیت شده مصر هستند و تحویل دادن آنان به دولت مصر تأمین جانی شان را به خطر می اندازد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت از دولت مصر می خواهد امنیت جانی و سلامت آنان را تأمین کند و تضمین بدهد که آن ها را شکنجه نکند و یا از هرگونه اقدام دیگر که نقض کننده حقوق مادی و معنوی انسان است بپرهیزد. دیگر اینکه با برگزاری دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه و شفاف مبتنی بر معیارهای بین المللی آنان را محاکمه و تکلیفشان را روشن نماید.