درباره فعالیت های مشکوک برخی سازمان های غربی در کشورهای اسلامی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای متعال می فرماید: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ؛ و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند».
اخیراً نامه ها و بیانیه ها و اسنادی به سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» رسیده است مبنی بر اینکه افرادی در سازمان های رسیدگی به امور کودکان در مغرب عربی مرتکب نقض حقوق و جنایات خطرناکی شده اند که عرق شرم بر پیشانی ها می نشاند؛ رفتاری که متأسفانه زیان های وحشتناک و سنگینی بر شماری از کودکان و نونهالان قربانی این جنایات وارد کرده است.

بر اساس بیانیه هایی که به این سازمان رسیده است شماری از افراد فعال در سازمان های یادشده با تأسیس و راه اندازی برنامه های به ظاهر انسانی، اما در حقیقت شیطانی نسبت به شماری از کودکان رفتارهای زشت و غیر انسانی، مانند تجاوز و آزار روانی و فیزیکی روا داشته اند.

سازمان جهانی نفی خشونت تأکید دارد که مسئولیت اخلاقی و قانونی که حاکمان و مسئولان کشورهای اسلامی بر عهده دارند آنان را ملزم می کند که مسائل رخ داده، به ویژه مواردی را که نسبت به ضعیف ترین قشر جامعه، یعنی کودکان روا داشته می شود از نظر دور نداشته و به دست بی توجهی و بی مبالاتی نسپارند؛ چنان که به طور مستند ثابت شده است، سازمان های یادشده از فقر و بی سرپرست بودن این کودکان سوء استفاده کرده و دور از چشم حکومت ها و مسئولان محلی دست به اعمال زشت و جنایتکارانه زده اند که بسیار تأسف انگیز است.

از این رو، از تمام حکومت ها و دولت های کشورهای اسلامی خواسته می شود که فعالیت های سازمان های غیر مسلمان را که در کشورهای اسلامی با پوشش انسانی فعالیت می کنند به دقت زیر نظر داشته باشند.

سازمان جهانی نفی خشونت این حدیث شریف نبوی را به همگان یادآوری می کند که فرمودند: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته؛ همگی تان سرپرستانید و همگی تان نسبت به زیردستان خود مسئولید».