يك مشكل بزرگ

 هرچند يك بار اين مسأله باطمطراق درجامعه مطرح مى شود وعلما ودانشمندان پيرامون آن به بحث وگفتگو مى نشينند وفتوى صادر مى كنند، وگاهاً نيز ديده شده ناآگاهان (غير متخصصان) آن را رد كرده وبه آن حمله مي كنند.

اخيراً (از روز اول انقلاب تاكنون) نيز اين مساله بازتاب هاى ديگرى پيدا كرده است وگروههايى به عنوان موافق ومخالف درمورد آن سخنها گفته وفرموده اند.

مساله آنست كه: در روايات اهل بيت (عليهم السلام) واز (ولايت) جزو اختصاصات امام معصوم شمرده شده است ولازم وملزوم عصمت ايشان قلمداد كرديده است.

ومشكله آنست كه: روحانييون حكومت مدار درطول تاريخ آن را به ولايت فقيه ومجتهد عادل تفسيركرده اند.

غافل از آنكه ولايت مطلقه اگطر باعصمت توأم نباشد باعدل خداوند منافات خواهد داشت، وعدالت عالم  هركز نتوانسته و نمى تواند جايگزين عصمت باشد.

وحل اين مشكل هم تنها با الهام از اهل بيت عصمت وطهارت (عليهم السلام) مي تواند باشد، وآن يعنىعمل به فرمايشات ايشان.

در روايات فراوان از ايشان به اين مظامين آمده است:

لايُقاس بنا احد.

ان امرنا صعب مستصعب.

انكم لاتقدرون على ذلك.

و ….

يعنى:

هيچ كس را باما مقايسه نكنيد.

درك امر(ولايت) ما سخت وطاقت فرسا است.

شما هزگز نمى توانيد اين گونه عمل كنيد.

فتأمل.

مرد خشونت زدا درگذشت

 يدالله سحابی، عضو ارشد و يکی از بنيانگذاران نهضت آزادی ايران درسن 96 سالگی درگذشت.
او كه به دليل خونريزی مغزی در بيمارستان بستری شده بود و در اين مدت در حالت اغما بسر می برد.
 سحابی كه يکی از فعالان جنبش ملی کردن صنعت نفت ايران در سال 1951 به رهبری دکتر محمد مصدق، نخست وزير وقت، بود با کمک  آقاي بازرگان نخست وزير دولت موقت، که پس از انقلاب اسلامی تشکيل شد، نهضت آزادی را درسال 1340 تاسيس کرد.
او همچنين به عنوان يک نويسنده و استاد دانشگاه شناخته می شد که در اولين دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماينده تهران حضور يافت.
يدالله سحابی در سال 1284 خورشيدی در تهران به دنيا آمد. و در بلژيک دکترای زمين شناسی گرفت و سپس به ايران بازگشت و فعاليتهای سياسي خود را از عضويت در انجمن اسلامی دانشگاه تهران آغاز کرد.
  سپس به جرگه موسسان جبهه ملی ايران پيوست و به مبارزه با سياستهای شاه ادامه داد.

دکتر سحابی در زمينه انگيزه تاسيس نهضت آزادی ايران، گفته بود:” جبهه ملی بيشتر فعاليت سياسی لائيک داشت و مستقل از فکر دينی بود، ولی ما معتقد بوديم که اگر فعاليت سياسی می کنيم از روی وظيفه دينی است و بنا بر اين، فعاليت سياسی را وابسته به عقايد دينی می دانستيم.”
او پيش وپس از انقلاب بارها به زندان افتاد و تبعيد شد.
به گفته پرويز ورجاوند، جامعه شناس و از فعالان سياسی قديم ايران دكتر سحابي  بدون تندوری خاص ويا  خودنمايی مبارزه و فشارها را تحمل کرد.
 دكتر سحابي پس از کنار رفتن دولت موقت از قدرت، به وسيله  دستهاي مرموز از ساختار حاکميت کنار گذاشته شد. درسالهای اخير آقای سحابی همچنان مشی مبارزه مسالمت جويانه خود را حفظ کرد.
دکتر سحابی به عنوان يک روشنفکر مذهبی به آداب دين اسلام اعتقاد داشت.و کسی بود که بر جنازه محمد مصدق و مهندس بازرگان نماز ميت گذارد. 

پرونده گروگانهای آمريکايی بسته شد

به گزارش بي بي سي: يك قاضى فدرال آمريكا، بعد از ماهها بررسى، پرونده شكايت پنجاه و دو آمريكائى را كه به مدت چهار صد و چهل و چهار روز درايران گروگان دانشجويان موسوم به خط امام بودند، مختومه اعلام كرد.
اين قاضی گفت بر اساس مفاد قرارداد الجزاير آنها نمى توانند بر عليه ايران اقامه دعوا كنند و بابت خسارت هاى جسمى و روحى غرامت بخواهند.

امت ساليوان، قاضى فدرال آمريكا، در راى خود كه روز (18 آوريل) منتشر كرد، نوشت توافقنامه الجزاير كه دولت آمريكا بر اساس آن موفق به كسب آزادى گروگانها شد هنوز معتبر است و دولت را موظف مى كند كه جلوى ادعاهاى غرامت توسط گروگان ها را بگيرد.
به نظر قاضى ساليوان قانونى كه كنگره آمريكا در سال هاى اخير به تصويب رسانده و حمايت خاص اعضاى كنگره از گروگان هاى آمريكائى نيز براى شكستن توافقنامه الجزاير كافى نيست.

كنگره آمريكا در سال هاى اخير قانونى تصويب كرد كه به موجب آن شهروندان آمريكا كه در كشورهاى ديگر مورد آزار جسمى يا روحى قرار بگيرند مى توانند از دولت هاى خارجى كه در اين كار دخالت داشته اند و يا از آن حمايت كرده اند غرامت دريافت كنند.

بر اساس همين قانون پنجاه و دو گروگان آمريكائى در سال هزار و نهصد و نود و هشت بطور جمعى دادخواستى براى دريافت غرامت از ايران مطرح كردند.
دولت ايران براى پاسخ به اين دادخواست وكيلى به دادگاه نفرستاد و سال گذشته قاضى ساليوان با رايى بر عليه ايران در آستانه تصميم در مورد ميزان خسارت گروگان ها بود كه وزارت دادگسترى آمريكا با اعزام وكلايش به دادگاه و طرح مفاد موافقت نامه الجزاير از او خواست كه پرونده را مختومه اعلام كند.
وكلاى دولت آمريكا كه به نمايندگى وزارت دادگسترى و كاخ سفيد در اين دادگاه حاضر شده بودند گفتند مصالح امنيت ملى آمريكا ايجاب مى كند كه اين كشور به توافقنامه هاى بين المللىاش، حتی اگر اين توافقنامه ها با كشورهائى باشد كه وزارت امور خارجه آمريكا آنها را به عنوان حامى تروريسم شناخته باشد، پايبند بماند.
توماس لنكفورد، وكيل گروگان ها، پس از اعلام رأى دادگاه گفت: ” واضح است كه ما از اين رأى خشنود نيستيم و واضح است كه از آن تقاضاى فرجام خواهيم كرد. ما با قاضى در تعريف قانون اختلاف نظر داريم … اما من فكر مى كنم وقتى وزارت امور خارجه مى گويد مصالح امنيت ملى مطرح است هر كسى ممكن است بترسد.”                                           

 خطر پراکنده شدن گياهان تغيير ژنتيکی

کارشناسان محيط زيست كه از دويست کشور جهان در کنفرانس لاهه، پايتخت هلند، شرکت کرده اند تا نحوه بهبود حفاظت از طبيعت در برابر تغييرات ژنتيکی را بررسی کنند.
در اين اجلاس که با عنوان “امنيت زيستی” تشکيل شده است درخواست شده که کشت گياهانی که از نظر ژنتيکی تغيير يافته اند در نزديک گونه های طبيعی اين گياهان متوقف شود.
به گفته كارشناسان، در غير اين صورت، اين خطر وجود دارد که گونه های طبيعی گياهان در اثر گرده افشانی گياهانی که تغيير ژنتيکی يافته اند، از ميان برود.
اجلاس لاهه در پی کنفرانس ديگری تشکيل می شود که با عنوان “تنوع زيستی” برگزار شده بود.
کنفرانس تنوع زيستی روز جمعه، 19 آوريل، با تصويب يک قطعنامه بين المللی خاتمه يافت.
اين قطعنامه حاوی رهنمودهايی در باره حفاظت از گونه های گياهی و حيوانی در جهان است.
قطعنامه اين اجلاس بعد از تصويب توسط دولت های پنجاه کشور، به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

زبان زنان در خطر انقراض

دولت چين در نظر دارد برای نجات زبانی که تصور می شود تنها زبان منحصر به زنان در جهان باشد، يک ميليون دلار خرج کند. اين زبان که در معرض انقراض است، تنها وسيله گفتگوی زنان مسن قوم “يائو” در استان “هونان” چين است.

برخی از زبان شناسان می گويند که اين زبان ممکن است يکی از کهن ترين زبان ها در جهان باشد.

دولت چين اکنون در نظر دارد يک ناحيه ويژه حفاظتی و يک موزه در منطقه “جيانگ يونگ” در ارتباط با اين زبان در استان هونان برپا کند.

خبرگزاری چينی “شينگ هوا” گزارش داد که اين موزه ميزبان نمونه های خطی اين زبان خواهد بود که دارای 1200 حرف است. البته امروز تنها از 700 حرف آن استفاده می شود.

کارشناسان معتقدند که بخش اعظم ميراث مکتوب اين زبان، که عمدتا بر بادبزن های کاغذی و ابريشمی ثبت شده بود، از ميان رفته است.

“ژانگ ژياشنگ” از دانشکده مطالعات آفريقا و خاور دور لندن می گويد که اين زبان از مادرها به دخترها منتقل شده است و در نواحی دورافتاده روستايی تحول يافته است.

او می گويد که مردها علاقه ای به اين زبان رمزآميز نشان نداده اند.

يک مرکز انتشاراتی در استان هونان لغتنامه ای تدوين کرده است که ضمن تشريح تاريخ اين زبان، تلفظ، معانی و شيوه کتابت حروف آن را فراهم می کند.

به نوشته يک روزنامه چينی، گروه قومی “يائو” مجموعا 2 ميليون و 900 هزار نفر جمعيت دارد.                        

رسوائى در كليسا

کاردينال های کليسای کاتوليک در ايالات متحده با پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتوليک های جهان، در واتيکان ملاقات و گفتگو کرده اند.
موضوع اين گفتگوها رسوايی های ناشی از انتشار اخبار مربوط به روابط جنسی تعدادی از کشيش های کاتوليک در آمريکا با کودکان است.
برخی از مقامات ارشد کليسای کاتوليک در آمريکا متهم شده اند که با وجود دريافت گزارش سوء استفاده جنسی چند کشيش از کودکان، اين موارد را پنهان کرده و در مورد آنها دست به اقدامی نزده اند.
گفته می شود که تعدادی از کشيشان خطاکار به جای مجازات و اخراج از کليسا، صرفا از يک منطقه به منطقه ديگر منتقل می شدند.
تعدادی از کسانی که مدعی هستند در کودکی در معرض سوء استفاده جنسی توسط کشيشان کاتوليک قرار گرفته اند، با طرح دعاوی حقوقی در دادگاه های ايالات متحده، خواستار دريافت ميليون ها دلار غرامت از کليسای کاتوليک شده اند.         

بازداشت اعضاى التوحيد آلمان

سازمان های انتظامی آلمان روز (23 آوريل) در يك رشته عمليات گسترده در نقاط مختلف اين كشور يك شبكه مسلمانان تندرو مقيم آلمان را كشف و اعلام کردند که “نقشه های تروريستی” آنها را خنثی كردند.
به گفته دادستان، سازمان “التوحيد” قصد داشت در آلمان دست به “اقدامات تروريستی” بزند، ولی او افزود که ماموران به موقع اعضای اصلی آن را بازداشت كردند.
  وي  اظهار داشت:  اين افراد همگی عضو سازمان التوحيد هسته آلمان هستند كه علاوه بر فعاليت های مذهبی افراطی در صدد برآمدند يك رشته عمليات تروريستی در آلمان انجام دهند.
سازمان التوحيد از گروههای عرب تشكيل شده است و مانند سازمان حماس از مبارزه مسلحانه پشتيبانی می كند و در كشورهای مختلف به جمع آوری پول و فعاليت های افراطی مذهبی می پردازد.
در اطلاعيه دادستانی آلمان  آمده است كه اين گروه از جمله با سازمان القاعده ارتباط داشت و چند تن از اعضای آن كه مقيم آلمان هستند در افغانستان و به وسيله طالبان آموزش ايدئولوژبك و مذهبی ديده اند با اين اعتقاد كه آموزش های افراطی خود را بايد به مرحله اجرا در آورند.
پليس آلمان از مدت ها پيش اين فعاليت ها را زير نظر گرفته بود و سرانجام به دستور دادستان روز سه شنبه يا هجوم ناگهانی به 19 خانه در شهرهای اسن، دوسلدورف، كرفلد، گئورگزمارين، هوته، برلين، مونيخ، رگنزبورگ، نورنبورگ، هامبورگ و يكوم 11 تن از فعالان اين سازمان را بازداشت كرد.
در عمليات بازداشت و در هم كوبيدن گروه التوحيد شاخه آلمان نيروی عمليات ويژه و ماموران اداره پليس جنايی فدرال شركت داشتند.
به گفته پليس آلمان: گروه التوحيد تاكنون بيشتر سرگرم تهيه گذرنامه تقلبی و جمع آوری پول برای افغان ها بود، ولی اطلاعات دادستانی حاكی است اين گروه درصدد تهيه اسلحه و اقدام به سوء قصد عليه اهداف آمريكايی و اسرائيلی در آلمان هم برآمد.
رهبری گروه آلمان را يك فلسطينی 36 ساله بنام ياسر بر عهده داشت.                                                            

يالثارات مي نويسد

از هفته نامه (يالثارات الحسين) چاب ايران درشماره 171 سال نهم اين خبرهارابرگزيده ايم:

* دوم خردادى ها درتلاش براى جايگزين كردن بهزاد نبوى به جاى سيد علي اكبر محتشمى  درپُست رياست فراكسيون دوم خرداد مجلس شورا هستند.

* شيخ عباس واعظ طبسى نماينده رهبرى در آستان قدس مشهد درديدار بايك مسؤول عاليرتبه قضايى گفته است: از برخورد قانونى بافرزندش ممانعت نمى كند. فرزند ايشان به دليل پرونده شركت المكاسب ازمتهمان پرونده هاى فساد اقتصادى است.

* به نوشته روزنامه آلمانى اشبيكل: گروه جاز مارك اسكارا، به عنوان بيشكامان موسيقى غرب، كه براى شركت درجشنواره موسيقى ايران به اين كشور مسافرت كرده است،  به مدت 14 روز در ايران برنامه اجرا كرده است.

به نوشته اين روزنامه: موسيقى درايران يك سلاح است!!

* به گفته اقاى كروبى رييس مجلس شوراى ايران: روزانه 55مليون تومان هزينه اداره مجلس مي شود.

ايشان اضافه كرده است: سالانه مبلغ 27مليون ريال براى حمل ونقل نمايندگان هزينه مى شود.

به گفته ايشان: اين رقم بدون احتساب هزينه هاى كتابخانه ومركز پژوهش ها مى باشد.

* محمد رضا تابش، عضوهيأت رييسه مجلس گفت: روز23 اسفند 1379 درمراسم افتتاحيه ساختمان جديد مجلس، اشكالات سيستم صوتى سالن اصلى مشخص شد وبيش از 4 مليون دلار براى سامان دادن به اين سيستم پرداخت شده است اما هنوزهم كارى انجام نشده است.

آقاي كروبى ضمن اعتراض به اين مطلب طفته است: آيا مردم كشور راضى هستند كه چنين پول هايى با اين شيوه ها هزينه شود؟

به نوشته همين روزنامه: درزمان افتتاح سالن كنفرانس سران كشورهاى اسلامى نيز سيستم صوتى سالن اشكال داشت؟؟

* مدير عامل منطقه ويزه اقتصادى جلفا گفت: واحد توليد (ميز بيليارد) باهمكارى يك شركت ترك (تركيه) درمنطقه جلفا راه اندازى شد.

* مطابق آمارهاى اعلام شده توسط بانك مركزى: واسطه ها بيش از 18برابر توليد كنندكان صنعتى وحدود 26 برابر كشاورزان وتوليد كنندكان اين بخش سود مى برند.

* اعضاى هيأت رئيسه دوم خرداد درملاقات بارئيس مجمع تشخيص مصلحت از بخش دادگاه شهرام جزايرى از تلفزيون اظهار نگرانى كرده اند وگفته اند: اكر اين وضع به همين منوال پيش رود جيزى براى نظام باقى نمى ماند.

اقاى رفسنجانى هم معتقد بوده است: اگر رسيدگى به اين پرونده بدون سروصدا صورت مى گرفت بهتر بود.

* معاون مالى ادارى سازمان تبليغات اسلامى  اخيرا باتهام 2 ميليارد تومان اختلاس دستگير شد.

* شيخ حمدان بن راشد نايب حاكم دبى زمينى در منطقه اليرشه شهر دبى براى ساختن مسجد الحسين عليه السلام براى شيعيان اختصاص داده ومبلغ 8/6 مليون دلار براى ساخت آن درنظرگرفته است.