در شرایطی که عربستان سعودی برای مصالحه و آشتی با عراق گام هایی برداشته و عادل الجبیر وزیر امور خارجه ی عربستان اخیراً از عراق دیدار کرده است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از حکومت ریاض می خواهد در راستای عادی سازی و اعتماد در روابط دو کشور عربستان سعودی و عراق اقداماتی در پیش گیرد و در رأس آن به خشک کردن منابع اندیشه ی تکفیری بپردازد؛ چیزی که در دانشگاه ها و دانشسراهای دینی عربستان سعودی تدریس می شود.

متون درسی مورد استفاده و تدریس در این مراکز آموزشی دربر گیرنده ی بسیاری از فتواها و اجتهادهای تحریک آمیز است که به کشتن مسلمان شیعه و کافر خواندن آن ها فرا می خواند، در حالی که اکثریت ملت عراق شیعه هستند و این با اقدام اخیر عربستان سعودی در ایجاد ارتباط با عراق مغایرت دارد و تلاش هایی در راه تسویه و برطرف کردن موانع پیش رو و اختلافات موجود را ناکارآمد می کند.

این سازمان همچنین از عربستان می خواهد از برگزاری همایش ها و کنفرانس های تکفیر و تحریک کننده که در دانشگاه ها و دانشسراهای رسمی تشکیل می شود جلوگیری کند.

سازمان جهانی نفی خشونت همین طور از حاکمان سعودی می خواهد در عرصه ی مبارزه با تروریسم تکفیریِ خونریزِ شب پرست که با کشتار، بمب گذاری، خشونت و بازی با جان مردم بی دفاع، دامنه ی شرارتِ خود را در جهان و عربستان سعودی گسترانده است موضعگیری جدی داشته باشد.

همان گونه که بر همگان آشکار است تمام سازمان های تروریستی با مشاربِ فکری و مذاهب گوناگون دینی اش زیر یک پرچم سیاه که به تکفیر و کشتار کسانی که با آرا و اعتقاداتش مخالفت می کنند، می پردازند؛ روشی که در دانشسراها و دانشگاه های عربستان سعودی حاکم است. والله من وراء القصد.