در آستانه ی برگزاری کنفرانس گروه بیست (گروهی متشکل از بیست قدرت اقتصادی جهان)، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور پیامی خطاب به سران کشورهای حاضر در این کنفرانس خواستار همفکری و هم اندیشی قدرت های اقتصادی جهان در اخذ تدابیر لازم برای حل بحران سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه شد.
این سازمان در پیام خود و با اشاره به اوضاع اسفبار خاورمیانه خاطرنشان کرد: آنچه منطقه از نا امنی های سیاسی و اقتصادی به خود می بیند، ناشی از عملکرد ضعیف مسئولان در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده که منجر به مهاجرت هزاران پناهجو شده است.
سازمان جهانی نفی خشونت در پایان، هم اندیشی های اقتصادی و سیاسی برای کمک به حل بحران خاورمیانه را مسئولیتی بر عهده ی قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان دانسته است.