سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای به همکاری جهانی و همه جانبه برای حاکم گرداندن و نهادینه کردن صلح و آرامش در خاورمیانه فراخواند. 

در این بیانیه آمده است: در روزگاری که بیشترِ این خاکدان از امنیت، صلح، ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی برخوردار است، بخش اعظمی از ملت خاورمیانه در شرایط سخت و تب آلودی روزگار می گذرانند و منازعات و کشاکش های مسلحانه و جنگ های بیهوده آمیخته به تعصبات کورکورانه و کینه توزانه بین اطراف جنگ و منازعه، سرزمین آنان را در آتش می سوزاند؛ آتشی که در نتیجه کوته بینی رهبران، رؤسا و حاکمان شعله ور است و هیچ سود و منافعی از آن حاصل نشده و نمی شود. آنان افزون بر این امور حرمت جان ها و مقدسات را لحاظ نمی کنند که خونریزی در رأس رفتارهای بی باکانه شان قرار دارد و در این معنا هیچ استثنایی برای هیچ کس قائل نیستند.

توجه می دهیم که نقشه تنش زده و تب آلودِ خاورمیانه انتشار کانون های خطرناکِ منازعات مسلحانه را در شماری از کشورها از جمله: افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه، مصر و لیبی نشان می دهد و برخی دیگر از کشورها نیز در هر لحظه و زمان هدف تهدید جنگ و کشتار قرار دارند.

در ادامه بیانیه آمده است: بنابراین، صلحِ سست و شکننده موجود در برخی کشورهای خاورمیانه چالشی است پیش روی ملت های منطقه که آنان را هماره به یافتن حاشیه و سرزمینی امن وا می دارد، به ویژه اینکه کشورشان از شرایط بد اقتصادی کشورهای مجاور جنگ زده متأثر و دستخوش اوضاع نابسامان آن کشورها می باشد.

افزون بر آنچه بیان شد بسیاری از کشورها به دلایل گوناگونی همچون عدم وجود عدالت اجتماعی، وجود فساد سیاسی، حاکمیت فردی، سرکوب، شکنجه و بازداشتِ معترضانِ به رفتارهای حکومت ها از ناآرامی سیاسی به شدت رنج می برند و عده ای دیگر از بازداشت شدگان نیز در محاکم ظالمانه اعدام می شوند و گروهی دیگر از شهروندان در کشاکش این حوادث ناپدید می شوند.

سازمان جهانی نفی خشونت همچنین آورده است: در حالی که جامعه جهانی روز ۲۱ ماه سپتامبر، روز صلح جهانی را در پیش دارد و آن را گرامی می دارد ما شاهد مصیبت ها و رنج کشورهای خاورمیانه هستیم؛ چیزی که ما را به عنوان سازمان های انسانی، مؤسسه های حقوق بشری و هیئت های بین المللی ملزم می کند برای کاستن از رنج و محنت و اندوه ملت های یادشده بکوشیم و بر اساس مقررات و مصوبات سازمان ملل متحد و توافق نامه های جامعه جهانی عمل و از صلح جهانی حمایت و صیانت کنیم.

بایسته یادآوری است که مجمع عمومی [سازمان ملل] با انگیزه استقرار یافتن بالاترین نمونه آرمانیِ صلح جهانی در بین ملت ها و کشورها این روز را برای مقوله یادشده تعیین کرده است. از دیگر سو کشورهای عضو سازمان ملل متحد با در نظر گرفتن برخورداری مردم جهان از صلح و نعمت های برآمده از آن، طرح توسعه پایا را در برنامه خود قرار داده است تا برای ملت های این کشورها و به منظور تحقق یافتن و اجرایی شدن توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام جهانیان گام هایی کارساز برداشته شود.

یادآوری می شود که اهداف توسعه گرانه مجموعه بزرگی از امور، مانند: فقر، گرسنگی، بهداشت، آموزش و پرورش، تغییرات آب و هوایی، آب بهداشتی، خدمات بهداشتی، انرژی، محیط زیست و عدالت اجتماعی و اصلاح و تأمین آن ها را دربر می گیرد، والله ولی التوفیق.