شبكه جهانى cnn راههائى براى تنش زدائى پيشنهاد كرده و ما ترجمه آن را از خبر گذارى شفقنا انتخاب كرده ايم

جهت مشاهده کلیک کنید