به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجایی که جامعه متمدن بین المللی، مطبوعات و رسانه ها را به عنوان حق ذاتی جوامع و معیار آزادی های عمومی تضمین شده قانونی و شرعی به رسمیت شناخته است، بسیاری از مردم جهان برای دستیابی به این حق، تلاش و مبارزه می کنند.

همه ناظران به خوبی می ‌دانند که پدیده بستن دهان و ارعاب روزنامه‌ نگاران در بسیاری از کشورها رواج دارد و به طور گسترده ‌ای انجام می گیرد و عواقب ناگواری را در پی داشته است که جان خبرنگاران و مردم را به ‌طور یکسان گرفته است، در حالی که بیشتر نقض حقوقی که بر خبرنگاران اعمال می شود اغلب در نتیجه فعالیت های آن ها در دفاع از جوامع خود از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی است.

در حالی که جامعه جهانی روز جهانی آزادی مطبوعات را در سوم می امسال گرامی می‌ دارد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» همبستگی مطلق و حمایت آشکار خود را از کارکنان در حوزه روزنامه ‌نگاری و رسانه‌ها اعلام می ‌کند و از همه مقامات رسمی در سرتاسر جهان درخواست می نماید که همه زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران بازداشت شده در ارتباط با پرونده های سیاسی را آزاد کنند و بر اهمیت پایبندی به قوانین بین المللی و معیارهای دموکراسی که آزادی رسانه ها را بدون محدودیت یا تبعیض تضمین کرده است، تأکید می کند.

این سازمان در عین حال، باتوجه به نقش این بخش انسانی در پیشرفت و سعادت ملت ها و تضمین مبارزه با جنایت و فساد، خواستار تأمین حمایت مادی و معنوی از مطبوعات به طور عام شد، ومن الله التوفیق.