سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی وجدان بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدای سبحان فرموده است: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ؛ به راستی ما انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم» (تین/۴).
جامعه جهانی روز پنجم آوریل (۱۷ فروردین) را گرامی می دارد؛ روز و مناسبتی که همه ساله انسان ها باید به صورت فردی و گروهی و در قالب جامعه و در مناصب حاکمیت‌ها به خویشتن خویش بازگشته و به محاسبه و بازخواست خود بپردازند. این روز، روز جهانی وجدان است و به تمام معنا تجلیات و مصادیق انسانی را تداعی می کند.

گردش روزگار این گونه رقم خورده است که این روز جهانی به صورت همه جانبه و فوق العاده با همراهی، پشتیبانی و یاری مردم در میان خود و به دور از هرگونه محاسبات جانبی و تبعیض نژادی و دینی و هر آنچه که میان مردم تفرقه می اندازد و با نیازهای مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد، همزمان شود.

چنین می نماید که پیامدهای ویروس مهاجم کرونا پیام و فراخوانی است از سوی آسمان به زمینیان تا به خطاها و اشتباهات خود پی برده و به اندیشه و وجدان خویش بازگردند و با آن از در تعامل درآیند؛ چراکه تا به حال منافع و مصالح و تبعیض نژادی و طبقاتی همنوعان خود را نادیده گرفته و بسیاری از مردم را وارد چالش‌ها و منازعات فاجعه بار کرده اند و مصیبت‌ها و کشتارها و محرومیت‌ها و بی نوایی‌ها و ظلم‌ها بر جامعه بشری روا داشته‌اند. خدای متعال به لطف و عنایت خود انسان را از نعمت عقل و خردورزی برخوردار کرده است تا خوب را از بد باز‌شناسد و به وسیله احساسات و عاطفه آنچه را دیگران احساس می کنند، درک کند. در حقیقت، وجدان معیار و سنجه‌ای والاست که انسان را به تأمل وامی دارد تا در رویداد‌ها و موقعیت‌های عبرت آموز در کار‌ها و رفتار‌ها و تعامل خود تجدید نظر کند، باشد در اقدامی که برای دیگران مفید باشد یا به آنان زیان می رساند شتاب گیرد یا از ادامه فعالیت خود خودداری کند و بدین ترتیب به آنان یاری رسانده شود.

اسفبار این است که انسان تمامیت خواه بسیاری از حقوق مردم را تضییع کرده و بر اموری که وجدان را تحریک می کند و قلب را می آزارد چشم بسته است و در اکثر موارد منافع و مصالح قوم و قبیله و حزب و دسته و… را بر فطرت پاک انسانی خود حاکم گردانده است؛ فطرتی که به پرهیز از نفرت آفرینی و خشونت و سلب حقوق مشروع انسان ها فرا خوانده و به آن تأکید دارد.

بایسته توجه است که پرونده بین المللی حقوق بشر از نقض آشکار و بی پروای حقوق مردم رنج می برد که برای حرمت‌ها و قدسیت‌ها هیچ استثنایی قائل نمی‌شود و از تحمیل ضررهای فاجعه بار به دیگران باز نمی ایستد. پدیده شوم سکوت و بی توجهی به مسئله نقض حقوق و به بالاگرفتن آن دامن زده و آن را افزونی و پیچیدگی بخشیده است که این روند در نبود موضع گیری درخور و عدم وجدان یاری کننده حقوق بشر در برابر نقض حقوق، چهره نموده است.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این فرصت را مغتنم شمرده و از تمام نظام های سیاسی، هیئت های بین المللی و سازمان های حقوق بشری دعوت می کند در تعامل با پرونده های حقوق بشری بی محابا و بدون تبعیض و چشم پوشی، بر اساس وجدان انسانی تعامل کنند و تنها داوری وجدان پاک و سالم را مبنا و معیار قرار دهند و دیگر ملاک و انگیزه ها را وانهند، باشد که خدای عزوجل بلای واگیردار و نابودگر کرونا را از جوامع بشری دور کند و رحمت گسترده خود را بر همگان فرو ریزد که او مهربان ترین مهربانان است.