سازمان جهانی نفی خشونت با صدور بیانیه ای آورده است: گروه های تکفیری وهابی، دامنه ی تروریسم و عملیات تروریستی خود را در شهرهای امن گسترده تر کرده و بدون این که از کشتار، شکنجه ویرانی مادی و معنوی فروگذار کنند، مردم و تجمعات مردمی را هدف قرار می دهند و البته در این امر از حمایت های رژیم ها و گروه های فکری که غالباً در کشورهای حوزه ی خلیج فارس حضور دارند، برخوردار هستند.
در ادامه ی بیانیه آمده است: در روزهای اخیر گروه های وهابی شهر «الصراوی» واقع در استان تعز یمن را به تصرف خود در آورده، ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و شماری از خانوارها و کودکان بی گناه را ربوده اند، آنان در این عملیات تروریستی خانه های شهروندان را ویران کردند و به آتش کشیدند.
بنا به گزارش کسانی که از قتل عام شهر «الصراری» جان سالم به در برده اند، گروه های تروریستی با استفاده از تاریکی شب وارد شهر شدند و در کشتار و سوزاندن، سنگ تمام گذاشتند و ده ها تن از شهروندان را کشتند و سوزاندند، سپس بیش از 125 تن زن و کودک را ربوده، به جایی نامعلوم بردند. به گزارش همین نجات یافتگان، مهاجمان پس از تصرف شهر قبرها و مساجد را ویران کردند و روحانیون و علما را ربودند و به جایی نامعلوم بردند.
پس از چند ساعت که از تصرف شهر گذشته بود تکفیریها تصویرهایی منتشر کرند که طی آن، افراد مسلحی نشان داده می شد که به مناسبت سقوط شهر جشن پیروزی گرفته و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بودند. فیلم های عرضه شده ثابت می کند که رهبران گروه های مسلح جنگ افروز در تعز مدیریت حوادث را خود بر عهده دارند.
در پایان بیانیه آمده است: این سازمان قتل عام وحشیانه را که تکفیری ها در شهر تعز به راه انداخته اند به شدت محکوم کرده از سازمان ملل متحد می خواهد تا در این زمینه تحقیقاتی فوری و شفاف انجام دهد و جریان ها و رژیم های سیاسی را که گروه های تروریستی وابسته به القاعده را حمایت مالی و نظامی می کنند شناسایی و معرفی کند و بدون از دست دادن فرصت سرنوشت ربوده شدگان را روشن نماید.