سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پس از اطلاع از وقوع حوادث خونین در شهر کشمیر هندوستان و برخورد دولت این کشور با مسلمانان و سرکوب معترضان، به شدت ابراز نگرانی کرده و این اقدامات ضد انسانی را محکوم می کند.
این سازمان در پیام خویش با اشاره به اینکه طی این درگیری ها شمار زیادی از شهروندان و مسلمانان معترض به سیاست های دولت هند زخمی شده یا به قتل رسیده اند، بیان کرد این اقدامات خشونت آمیز و ضد انسانی با قوانین حقوق بشر مغایرت داشته و باعث ایجاد کدورت میان دولت و شهروندان مسلمان می شود.
طبق اخبار رسیده از برخی منابع، طی این درگیری ها نزدیک به چهل غیر نظامی کشته و سه هزار نفر توسط نیروهای امنیتی دولت هندوستان دستگیر شده اند که باعث خشم و نگرانی این سازمان شده است.
سازمان جهانی نفی خشونت در پایان از مقامات هندی می خواهد که با مجازات عاملان این حوادث خونبار در مقابل نقض حقوق شهروندان مسلمان این کشور بایستد و با آزاد کردن بازداشت شدگان، قوانین حقوق بشر و آزادی بیان را اجرا نماید.