سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای خشونت های دولت سوئد علیه مسلمانان این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت، خشونت‌ های نژادپرستانه مقامات سوئدی علیه مسلمانان ساکن در سرزمین‌ های آن کشور را به شدت محکوم می‌ کند و از آن ها می‌ خواهد این سیاست را که فاقد معیارهای انسانی است، کنار بگذارند.

با تأسف فراوان، این سازمان اخیراً متوجه شد که مقامات سوئد اقدامات استبدادی خودسرانه ای را علیه جامعه مسلمانان مقیم آن کشور، در چارچوب مجموعه تصمیماتی که به طور آشکار بیانگر دشمنی با آموزه ها و فرهنگ های اسلام است، به اجرا گذاشته اند.

مقامات آن کشور تعدادی از مدارس اسلامی را به شیوه ای ظالمانه و متعصبانه به بهانه های واهی و ناموجه تعطیل کردند. در حالی که اجازه می دهند تا مدارس دینی که پیرو ادیان دیگر مانند مسیحیت و یهودیت هستند، ادامه فعالیت داشته باشند.

براساس اطلاعات رسیده به این سازمان، احزاب و جناح های راست افراطی، پس از اینکه توانستند به موقعیت های تأثیرگذاری در فرآیند تصمیم ‌گیری دست یابند، در پشت پرده این نقض وتخلفات قرار دارند و با این روش، سوئد را از وضعیت قبلی خود که به اعتدال و انسانیت معروف بود، بیرون آوردند.

این سازمان از شورای جهانی حقوق بشر و سازمان ‌های بین ‌المللی حقوقی می ‌خواهد تا از مقامات سوئدی بخواهند که از اقدامات نژادپرستانه خود دست بر دارند، و تسلیم شخصیت‌های مضطرب و بیمار نشوند.