سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی وجدان پیامی صادر کرد. این پیام به شرح زیر است:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با درک اهمیت وجدان در تقویت و ترویج فرهنگ صلح، پنجم آوریل هر سال را روز جهانی وجدان اعلام کرد.

وضعیت سردرگمی که جهان امروز در آن به سر می برد، از آرزوی بشر برای زندگی در صلح و رسیدن به رفاه از یک سو و تشدید تنش‌های سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های نظامی ازسوی دیگر، نشان‌ دهنده وضعیت هرج و مرج در مفاهیم، به دلیل عدم وجود یک مرجع جامع منسجم که بتواند تناقضات را برطرف کند و ابهامات را از بین ببرد و همچنین راه حل های مؤثری را ارائه دهد، است.

شکی نیست که مفهوم صلح در عصر ما نیاز به بازتعریف در چارچوب تعیین کننده های وجدان انسانی دارد که ذاتاً به هر خیری گرایش دارد و از هر بدی متنفر است و دوری می کند.

باتوجه به این موضوع نمی توان قضاوت کرد که بسیاری از جوامع صرفاً به این دلیل که در جنگ های سنتی خارجی شرکت نمی کنند یا با همسایگان خود قراردادهای صلح امضا می کنند، در صلح زندگی می کنند، در حالی که خشونت، به دلیل پنهان کردن یا عدم وجود وجدان اخلاقی و نفس نفس زدن به دنبال قدرت، کشورشان را فرا گرفته است.

مطالعات و آمارها نشان می دهد که حکومتداری و اداره کردن بد وضعیف، سرکوب آزادی ها، نقض حقوق بشر، گسترش فساد و جرم و جنایت در بسیاری از کشورها منجر به ایجاد قربانیان، آوارگان و پناهندگانی می شود که بیشتر از میزان جنگ ها است.

حساب كردن روی ارزش‌های انسانی و اصول اخلاقی برآمده از وجدان انسانی، برای ایجاد زمینه محکمی که می شود براساس آن مسائل مهم را به هم نزدیک کرد و از وقوع بلایا و فاجعه ها جلوگیری کرد، کافی است.

اولین گام برای رسیدن به صلح از درون هر انسان و با ایجاد حالت هماهنگی و انسجام بین وجدان زنده، رفتارها و آرزوهای او آغاز می شود، تا مقدمه ای برای دستیابی به صلح جهانی باشد. در غیر این صورت توافقات و میثاق های بین المللی فقط جوهر بر روی کاغذ خواهد ماند. از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که می فرمایند: «هرکه از جانب خود واعظی نداشته باشد، بی گمان مواعظ مردم در او تأثیری نخواهد کرد».

ارتقا و تقویت نقش وجدان در زندگی انسان فرآیندی یکپارچه است که در آن تمامی فعالیت های جامعه از خانواده و مراکز آموزشی گرفته تا مرجع های معنوی، دینی و رسانه ای و همچنین نهادهای رسمی و خصوصی، از طریق تثبیت ارزش های شفافیت، پاسخگویی، عدالت، آزادی بیان و احترام به حقوق بشر، عهده دار آن هستند.

در این مناسبت، ضمن اعلام حمایت مان از همه وجدان های زنده در سراسر جهان، از همه رهبران و ملت ها می خواهیم که به صدای وجدان انسانی، به عنوان راهی برای گسترش صلح و رفاه گوش فرا دهند.