سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» حمله تروریستی که مسجدی در شهر پیشاور پاکستان را هدف قرار داده بود محکوم و با خانواده های قربانیان و ملت پاکستان که از دست گروه های تروریستی گرفتار مصیبت و بلا شده اند، ابراز همدردی کرد.

این سازمان با تأسف و درد فراوان در جریان اطلاعاتی از کشور پاکستان قرار گرفت که از کشته و زخمی شدن بیش از دویست شهروند در پی انفجار دو بمب که مسجدی در نزدیکی وزارت کشور پاکستان را هدف قرار داده بود، خبر می دهد.

بدین وسیله این سازمان خواستار تشدید تدابیر امنیتی برای خشکاندن منابع تروریسم جهانی و مجازات کسانی که جنایات تروریستی در پاکستان و همه کشورهای جامعه بین‌المللی را ترویج، حمایت و انجام می‌دهند، شد.

خدای متعال به جانباختگان رحمت و مغفرت و به خانواده های آنان صبر و شکیبایی و به مجروحان شفای عاجل عنایت فرمایند.