سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای اقدام تروریستی بزدلان کوردل بر ضد مردم بی گناه در فرودگاه آتاترکِ ترکیه را محکوم و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد.
در این بیانیه تأکید شده است: اقدام تروریستی که در فرودگاه آتاترکِ ترکیه صورت گرفته، چهره ی زشت و شوم گروه های خشونت طلب را برای همگان فاش کرده است، گروه هایی که هماره کوشیده اند دامنه ی ویرانی و کشتار را در سراسر گیتی بگسترانند و همیشه مناطق امن و محل تردد و تجمع مردم بی گناه و بی دفاع را هدف اعمال تروریستی خود قرار داده اند.
این سازمان از تمام کشورهای جهانی و کشورهای منطقه خواسته است به طور یکسان و بدون تفکیک، در برابر خشونت و تروریسم بایستند و ریشه ی تروریسم را خشکانده، حامیان تکفیریِ این پدیده ی شوم را از بین ببرند.
از نگاه این سازمان چشم پوشی از جرم و جنایت، همانند اقدام های مجرمانه ی تروریست ها خطرناک است و حامیان مالی، فکری، تحریک و تشویق به تروریسم و نیز کسانی که بر این جنایات پرده پوشی می کنند، شریک تروریسم و مظلوم کُش هستند.
سازمان جهانی نفی خشونت ضمن تسلیت گویی به خانواده های قربانیان، طلب شفای عاجل برای مجروحان را از خدای متعال خواستار شد.