سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی تعاونی ها بیانیه ای صادر کرده است.

سازمان ملل متحد همه ساله روز ششم ماه ژوئیه میلادی، روز جهانی تعاونی ها را گرامی می دارد. این جشنِ سالانه خیزش تعاونی ها از سال ۱۹۲۳ میلادی برگزار می گردد. هدف از اعلام این روز ایجاد کمیته ای اختصاصی برای استوار و نهادینه کردن مفهوم تعاونی و فعالیت برای برپاداشتن مؤسسه های آن است که در چارچوب شراکت بین بخش های متعدد و مؤسسه های عمومی و خصوصی و بین المللی برای حمایت از تعاونی هایی است که بر مردم و مفهوم خودکفایی به عنوان دو عامل اساسی و مهم برای رشد پایا تمرکز یافته است.

هدف از بزرگداشت این روز بالا بردن شناخت و توجه نسبت به تعاونی هاست و در این مناسبت بر ابراز و اعلام مشارکت آن در حل مشکلات اساسی و بنیادینی متکی است که سازمان ملل متحد در صدد برطرف کردن آن است. استحکام بخشیدن به شراکت ها و توسعه میان اطراف جنبش تعاونی بین المللی و دیگر طرف های فعال دیگر هدف این مناسبت و روز می باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از خاستگاه وظیفه قانونی و اخلاقی ای که سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با هدف اهتمام و توجه به تمام شؤون انسانی و ضرورت فعالیت برای تأمین جوامع اقتصادی و امنیت روانی و تلاش همه جانبه به منظور شکوفایی و ثبات مسالمت آمیز تعاونی ها به عهده گرفته است، در روز جهانی تعاونی ها همکاری مطلق و همه جانبه خود را با این اقدام سازمان ملل متحد اعلام می دارد. همچنین بر تلاش بی امان خود برای تحقق بخشیدن به خواسته های جوامع بشری، مانند: امنیت، صلح، ثبات، دمکراسی و آزادی های فردی و عمومی تأکید دارد.

از نگاه این سازمان برترین و برجسته ترین راهکارهای خلاقانه برای توسعه جوامع در تمام عرصه ها بر نهادینه کردن و نشر فرهنگ های سازنده و تعاون و همکاری ثمربخش میان حاکمیت و ملت ها به یک اندازه کارساز و کارآمد است. در عین حال به مؤسسه های رسمی در کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای توسعه یافته اهمیتِ انسجام و همکاری با همراهی بین المللی را یادآوری می کند.