در پی انفجارهای تروریستی و خونینی که اخیراً در نیجریه مردم بی دفاع و بی پناه را هدف قرار داده است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای این اقدام جنایتکارانه و خونبار را به شدت محکوم کرده، همدردی خود را با ملت نیجریه و بستگان قربانیان اعلام نمود.

سازمان جهانی نفی خشونت اطلاع یافته است که اخیراً دو حمله تروریستی در مسجد و بازار شهر موبی واقع در شمال شرق نیجریه صورت گرفته که طی آن بیش از سی تن از مردم کوچه و بازار کشته و شصت تن نیز مجروح شده اند.

از نگاه این سازمان عملیات و اقدام های بزدلانه یادشده که بخشی از سرشت و عادت گروه های افراطی شده، جنایت و جرمی نابخشودنی بر ضد جامعه بشری است. لذا می طلبد که جامعه جهانی ابتدا برای کاستن از زیان و عوارض آن همصدا شود و سپس از رهگذر خشکاندن منابع اندیشه افراطگر و منابع مالی و معنویِ آن اقدام کند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از خدای منان صبر و آرامش برای بازماندگانِ قربانیان و شفای عاجل برای مجروحان این جنایت مسئلت دارد.