در پی جنایت های خونبار اخیر رژیم غاصب اسرائیل بر ضد فلسطینیان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد. 

در حالی که جامعه جهانی در سایه سکوتی شرم آور قرار گرفته است و همزمان با جشن مشترک صهیونیست و امریکا به جهت انتقال سفارت امریکا به قدس شریف که چونان سیلیِ محکمی بر چهره اراده بین المللی و مقررات و مصوبات سازمان ملل متحد است، صدها تن از معترضان فلسطینی با شلیک مستقیم گلوله های دشمنِ اسرائیلی کشته و زخمی شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ارتش و نظامیان رژیم اشغالگر قدس در سرکوب معترضان فلسطینی از هر نوع ابزار و اسلحه جنگی استفاده کرده و بی پروا مردم بی دفاع شامل مرد و زن و خردسالان و سالخوردگان را آماج حملات خود قرار داده اند که در نتیجه این اقدامات جنایتکارانه بیش از چهل تن کشته و دو هزار تن دیگر مجروح شده اند.

این کشتار وحشیانه که بی پروا و آشکارا در برابر انظار جهانیان و رسانه های بین المللی صورت گرفته است، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را رودرروی تمام اصول انسانی و توافقنامه های بین المللی و معیارهای ویژه حقوق بشر قرار می دهد و در نهایت کسانی را که این بی توجهی اسرائیل نسبت به حقوق بشر را مشاهده می کنند و مرتکب چنین جنایت هولناک و شرم آوری شده، به جان مردم بی دفاع توجهی نکرده و بدان وقعی نمی نهند، شریک جنایت اسرائیل می داند؛ جنایتی که عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند.

این سازمان همزمان با محکوم کردن قتل عام فلسطینیان به دست اسرائیل، بر ضرورت تحت پیگرد قرار دادن مسئولان این جنایت و سپردن آنان به دادگاه جنایی بین المللی تأکید دارد تا چنان که باید به کیفر درخور برسند. همچنین از سازمان ملل متحد می خواهد که اسرائیل را به پذیرش مقررات قانونی بین المللی و مصوبات شورای امنیتِ سازمان ملل متحد در مورد فلسطین وادار سازد.