به مناسبت فرارسیدن روز دوم ماه اکتبر (دهم مهرماه) سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای همگان را برای متوقف کردن جنگ و کشتار فراخواند. این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب علیهما السلام فرموده اند: «من عامل بالعنف ندم؛ هرکس خشونت بورزد پشیمان خواهد شد».

جامعه جهانی روز دوم ماه اکتبر (دهم مهرماه) را به عنوان روز جهانی نفی خشونت اعلام کرده و آن را گرامی می دارد؛ روزی که به عنوان اقدامی انسانی از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده و برای رسیدگی به اوضاع ملت های جهان و یافتن راه حل هایی کارآمد و مفید برای جلوگیری از خشونت ورزیِ گسترده دامن در عرصه جهانی و در سطح جنگ های منطقه ای و داخلی که یک کشور را هدف قرار داده است زمانی مشخص معین کرده است.

متأسفانه در حالی شاهد این روز هستیم که خشونت پیوسته بر جای جای این جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه می تازد و مردم این منطقه از دهه های گذشته از بلای ناشی از جنگ و کشتار در امان نبوده و چندین دهه رنج و تلخیِ برآمده از چالش ها و درگیری های مسلحانه را دیده و چشیده اند، اما منظومه جهانی نتوانسته است راه حلی برای متوقف کردن جنگ و تحت پیگرد قرار دادن مسببان آن ارائه دهد.

آنچه در لیبی، یمن، افغانستان، میانمار و دیگر کشورهای اسلامی رخ می دهد و خشونتی که در آن کشورها حاکم شده است و هزینه مادی و انسانیِ فراوانی دارد، بهترین دلیلِ ملموس و مشهود در این معناست که ناکارآمدی جامعه جهانی را در ارائه طرح و برنامه ها و مصوبه ها برای جلوگیری از کشتار و خونریزی نشان می دهد و در این معنا باید مسأله فلسطین را قضیه ای چندین ده ساله و پیچیده تر دانست. آنچه رنج آورتر و دردناک تر است این است که هیچ بارقه امیدی برای رهایی درد و رنج ملت های سرکوب شده و تحت ستم وجود ندارد.

چیزی که به نارضایتی و نگرانی ها دامن می زند این است که می بینیم همزمان در شماری از کشورهای متمدن به ویژه در کشورهای غربی به طور آشکار تمام پیمان ها و توافقنامه های تأیید و امضا شده نادیده گرفته شده و از رهگذر ارسال اسلحه به مناطق آشوب زده و چالش آلود به خشونت و کشتار دامن می زنند و بدین ترتیب دامنه کشتار و ویرانی را گسترده تر می کنند و تنها چیزی که از این اقدام های خود دنبال می کنند اولویت دادن به منافع اقتصادی و سیاسی خود و بی اعتنایی به تمام منافع انسان ها و حقوق بشری است که جامعه جهانی بر این حقوق صحه گذاشته است.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با جامعه جهانی در این مناسبت مهم همسو و همراه می شود و از قدرت های جهانی می خواهد همسو و متحد تفاهم نامه و توافق نامه های مؤثر و کارآمدی برای متوقف کردن جنگ و عملیات مسلحانه در جهان توسعه یافته اتخاذ کنند و تمام طرف های چالش و در حال جنگ را به پایبندی برای برطرف کردن اختلاف ها و اشکال های موجود بین خودشان و گسیل داشتن آنان به پذیرش عقلانیت و دوری جستن از خشونت در تعامل طرف های متخاصم در چالش های مختلف موجود ملزم کنند؛ چالش ها و منازعاتی که گریبان همگان را گرفته و آنان را درگیر کرده است، والله ولی التوفیق.