به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مدارا و بردباری، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

«فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى؛ پس تذكر ده اگر تذكر مفيد باشد».

امروز مصادف با «روز جهانی مدارا و بردباری» است، که در میان موج بی‌ سابقه خشونت، احساسات دردناک افراط‌ گرایی و عدم پایبندی به تصمیم های مشروع بین المللی و قوانین توافق شده ای که زندگی مناسبی را برای انسان ها تعیین کرده است، به سر می بریم.

این احساسات تعصب و همچنین درگیری های مسلحانه در چندین منطقه از جهان در حال گسترش و ترس و نگرانی از کاهش خطرناک امنیت و صلح جهانی به دلیل جنگ های جاری، رو به افزایش است. این خطرات، به وسیله همسویی بی سابقه نظام های سیاسی و تشویق آن ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به خشونت و درگیریِ به دور از تعهدات قانونی، اخلاقی و انسانی، تقویت می شود.

فقدان منطق عدالت، خرد و مدارا به تشدید آسیب های وارد شده به کودکان، زنان و سالمندان بی گناه کمک کرده است، تا جایی که در سال جاری تعداد قربانیان از ده ها هزار نفر کشته، زخمی، مفقود و آواره، فراتر رفته است و میلیون ها نفر امنیت و سرپناه مناسب خود را از دست داده اند.

جنگ میان کشورها و خشونت های غیرمستقیم اعمال شده در بین آن ها، بدون شک یک شکست پرهزینه بین المللی را ثبت کرده است، علاوه بر آن، تهدیدی جدی برای یک جنگ جهانی است که هیچ چیزی را باقی نخواهد گذاشت. این جنگ ها زیرِ سایه تشدید خشونت مادی و معنوی قرار گرفته است که در پشت آن برنامه هایی از منافع محدود، نسنجیده و فاقد اصول انسانی وجود دارد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) از فرصت «روز جهانی مدارا و بردباری» استفاده می ‌کند تا پیامی را به رهبران شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند و از آن ها می خواهد تا اهدافی را که براساس آن گرد هم آمدند و به خاطر آن شورای امنیت را تأسیس کردند، به خاطر بیاورند. این سازمان بر اهمیت ایجاد فضایی برای تساهل، مدارا و صلح، و مقدم دانستن آن بر منافع جامعه بین الملل و تلاش برای حل بحران های موجود، تأکید می نماید.

همچنین این سازمان خواستار توقف جنگ ها و کار کردن بر روی راه حل های مذاکره به جای جنگ، و اولویت قرار دادن مدارا به جای افراط گرایی و تعصب، است.