سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی پیامی با اشاره به محاصره شهرهای کفریا و فوعه در کشور سوریه، توسط گروه های تروریستی، نسبت به وقوع قتل عام غیر نظامیان در این شهرها به شدت هشدار داده است.

این سازمان در پیام خود به بیان گزارشی از جانباختگان و مجروحان بمباران های اخیر در این شهرها پرداخت و مسئولیت انسانی و اخلاقی حفظ جان شهروندان بی گناه را متوجه قدرت های جهانی و نهادهای بین المللی دانسته است.

سازمان جهانی نفی خشونت، از مراکز مرتبط با مرجعیت است که با امتثال به فرمایشات حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در سال های پس از تأسیس خود، همواره در راستای رفع منازعات سیاسی ـ مذهبی و جلوگیری از کشتار مردم بی گناه در سراسر جهان فعالیت می کند.