سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در خبری که در وب سایت رسمی خود منتشر کرد، جزئیات جدیدی از جنایت اسپایکر که توسط گروهک های تکفیری انجام گرفت و در آن هزاران جوان بی گناه عراقی کشته شدند، ارائه کرد.

در خبر منتشر شده ازسوی این سازمان آمده است: ضیاء الکنانی، رئیس دادگاه کیفری الرصافة، آخرین تحولات پرونده جنایت «اسپایکر» را فاش کرد.

وی ضمن تبیین تعداد کلی دانشجویان شهید، تأکید کرد که دستگاه های امنیتی اغلب تروریست های مرتکب این جنایت را دستگیر کردند.

الکنانی در گفتگو با روزنامه القضاء گفت: جنایت اسپایکر که توسط باندهای تروریستی داعش در عراق انجام شد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود و در سطح بین المللی محکوم است.

وی افزود: در آن جنایت بیش از سه هزار دانشجو بدون هیچ گناه و تقصیری فقط به خاطر اینکه دانشجویان و عضو جدید استخدام شده در نیروهای امنیتی عراق بودند که هنوز هم فعالیت خود را آغاز نکرده بودند، به قتل رسیدند.

وی همچنین افزود: شورای عالی قضایی، به ریاست های دادگاه های استیناف در تمام مناطق عراق و دادگاه های تحقیقی تخصصی در رسیدگی به پرونده های تروریسم، دستور داد تا همه کسانی که در این جنایت مشارکت داشته اند را پیگیری، تعقیب و محاکمه کنند.