در نامه اى به سپاه پاسداران، سازمان جهانى نفي خشونت استفاده ابزارى از نام رسول گرامى اسلام در مسائل نظامى را موجب مخدوش ساختن چهره زيباي آن بزرگوار دانست. متن نامه بدين شرح است.

  ” وما ارسلناك الا رحمة للعالمين”

بنا به گزارش خبرگزاری ها نهاد سپاه پاسداران ایران مانور جدیدی را با نام «پیامبر اعظم ۹» در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز کرده است. 

در شرایطی که چشم وگوش جهانیان استفاده از شعار مقدس “الله اکبر” توسط تروریستهای فرانسه ودانمارک را فراموش نکرده است، استفاده از نام مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله، حرکت ناآگاهانه در همان مسیر وکمر به مخدوش ساختن نام اسلام وچهرۀ رحمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را مى تواند باشد.

قرین ساختن نام مقدس پیامبر خاتم که جوهر رسالتش ابلاغ پیام رحمت، مهربانی، صفا وصلح وامنیت برای جهانیان بود، با مانوری نظامی که خشونت، تهدید وجنگجویی از خصوصیات ذاتی آن بشمار می رود، پیام سراسر نور ورحمت  اسلام را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

از این منظر،  ما در سازمان جهانی عدم خشونت تجدید نظر در استفاده از اسامی مقدس اسلامی برای نامگذاری اینگونه رویدادهای نظامی وامنیتی را انتظار داریم. بی شک تبعات منفی این رویه تنها وتنها به دشوارتر شدن وضعیت اسلام ومسلمانان در جهان امروز خواهد انجامید، همچنانکه تاریخ ثابت کرده است، افکار عمومی استفاده ابزاری از نمادهای مقدس را محکوم می نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی

واشنگتن فوریه 2015