سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایت برضد روزنامه نگاران» بیانیه ای صادر کرد.

این سازمان در این بیانیه با اشاره به آماری از کشته شدن جمع زیادی از خبرنگاران به دلیل عدم رعایت قوانین جنگ، این عمل را محکوم کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» همچنین از نهادهای بین‌ المللی مرتبط با صلح و امنیت جهانی خواسته است که ضمن محکوم کردن جنایت های صورت گرفته برضد خبرنگاران و مردم غیرنظامی، اقدامات لازم و فوری را برای جلوگیری از تکرار این حوادث انجام دهند.