به مناسبت روز جهانی پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این روز جهانی نتیجه تراژدی ها و رنج هایی است که جوامع در طول تاریخ متحمل شده اند. پس از اینکه جامعه بین المللی متوجه شد که افراط‌ گرایی در همه اشکال آن به عنوان خطری است که می ‌تواند تشدید شود و تهدیدی است پرهزینه در همه ابعاد و جهت ها، این روز به عنوان روزی بین المللی و جهانی به تصویب رسید.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۱۲ فوریه را به عنوان روز جهانی جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز که منجر به تروریسم می شود، تصویب کرد تا با این روند که ناشی از جهل، عقب ماندگی و کوری بصیرت است، مبارزه کند.

سازمان جهانی نفی خشونت همواره مبارزه با افراط گرایی را به عنوان شعار خود و نقطه شروعی برگزیده است که هدف از آن تشدید تلاش های بین المللی و ملی در کشورهای مختلف برای جلوگیری از آن است.

از آنجایی که افراط گرایی نشان دهنده یک ناهنجاری است که انسان ها را از دایره انسانیت خارج می کند و پیروان خود را از ابتدایی ترین صفات انسانی، مانند: بردباری، بخشش، شفقت، همبستگی و پذیرش تفاوت و اختلاف، عاری می سازد، سازمان جهانی نفی خشونت بر این باور است که مقابله با افراط گرایی باید در اندیشه و رفتار نمایان شود.

لذا این سازمان همبستگی خود را با تلاش های بین المللی برای مقابله با افراط گرایی اعلام می کند و از دولت ها و تشکل های مردمی در جوامع مختلف بشری می خواهد که فعالیت های خود را برای گسترش نفی افراط گرایی، هماهنگ کنند و برای خشکاندن منابع فکری آن تلاش نمایند، والله ولي التوفيق.