سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ضمن صدور بیانیه ای نسبت به افزایش نفرت پراکنی علیه مسلمانان در غرب هشدار داد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نگرانی شدید خود را از افزایش نفرت پراکنی علیه مسلمانان در غرب ابراز می کند و نسبت به عواقب نامطلوب آن در صورت افزایش این اقدامات مذموم هشدار می دهد.

این سازمان، اطلاعات و داده هایی حقوقی را بررسی کرد که نشان می ‌دهد هفته گذشته افراط ‌گرایان، همزمان با سالگرد حمله به مسجد شهر کبک، به مسجدی در میسیاگا حمله کرده اند.

این سازمان معتقد است که این تخلفات تهدیدی بزرگ علیه صلح مدنی و اجتماعی در کانادا است و در صورت تکرار پیامدهای نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.

سازمان جهانی نفی خشونت از تمام اقشار جامعه کانادا می خواهد که از این تخلفات چشم پوشی نکرده، آن را محکوم کنند و مضاف بر آن باید مقامات به مسئولیت خود در مبارزه با افراط گرایی دینی و نژادپرستانه که ازسوی برخی طرف های افراطی انجام می گیرد، عمل کنند.

در همین راستا، این سازمان همچنین صحنه هایی ویدئویی از حمله خشونت آمیز به یک دانشجوی دختر مسلمان در ایالت شیکاگو آمریکا را مشاهده کرد. این صحنه ها نشان می داد که گروهی از دانش آموزان به نوبت و به شدت دانش آموز محجبه را مورد ضرب و جرح قرار می دهند که باعث از دست دادن هوشیاری اش پس از افتادن روی زمین می شود.

سازمان جهانی نفی خشونت ضمن محکوم کردن این حمله نژادپرستانه و نفرت انگیز، خواهان مهار این پدیده و مجازات مروجین و عاملان آن است.