در پی ناآرامی های اخیر در کشور فرانسه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور پیامی فرانسوی ها را به آرامش دعوت کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نگرانی شدید خود را در مورد رویدادهای جاری در کشور فرانسه ابراز می ‌کند و از مردم و مسئولان حکومتی می ‌خواهد که آرامش داشته باشند و برای رسیدگی به بحران موجود به گفتگو روی آورند.

این سازمان، اخبار و گزارش های خطرناکی دریافت کرده است که در داخل فرانسه رخ می ‌دهد و با رشد فاجعه ‌بار جنبش اعتراضات همراه با خشونت غیرقابل توجیه آمیخته است. بر این اساس بر اهمیت تمایل همه طرف ها به صلح و بیان مطالبات خود به دور از زبان غیرمسئولانه، تجاوز و تعدی، تأکید می ‌کند.

این سازمان پیام مستقیم خود را به طور مشخص خطاب به دولت فرانسه اعلام می کند و از آن می‌ خواهد به خواسته ‌های مشروع تظاهرکنندگان پاسخ دهد و نسبت به توسل به خشونت و سرکوب یا بی‌ تفاوتی نسبت به خواسته‌ های مردم فرانسه هشدار می دهد.