به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی پناهندگان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

همزمان با غرق شدن صدها مهاجر در نزدیکی سواحل یونان، جامعه بین ‌المللی بیستم ژوئن روز جهانی پناهندگان را گرامی می‌دارد؛ اتفاقی عجیب و غیرمنتظره که ممکن است به برخی از مقاماتی که دیگر به امور بشردوستانه اهمیتی نمی‌دهند کمک کند تا به نقش حقوقی و رسمی خود بازگردند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ضمن مشارکت با سازمان ملل متحد در بزرگداشت این سالگرد، از کمیساریای عالی پناهندگان می خواهد که نقش مؤثرتری در رسیدگی به اوضاع هزاران پناهنده به کشورهای غربی که از تعهدات بین المللی قبلی خود شانه خالی کرده اند، ایفا کند.

بنابراین، هزاران پناهنده تحت تهدید و ارعاب بازگشت اجباری به کشورهای خود که به دلایل سیاسی یا انسانی از آنجا گریخته اند، رنج می برند؛ با در نظر داشتن اینکه این اقدام نقض آشکار منشورهای حقوق بشر و قوانین بین المللی پناهندگی است.

برخی از اطلاعات و داده ها نشان می دهد که تعدادی از کشورهای غربی بر پناهندگان موجود در کشورهایشان، برنامه ها و شرایطی را تحمیل کرده که با حقوق شخصی آن ها در تضاد بوده و به شکل غیرانسانی ناقض حقوق آن هاست، که در نتیجه منجر به افزایش رنج و بدبختی آن ها شده است.

لذا این سازمان به شدت از کشورهای پذیرنده پناهندگان می خواهد که به حقوق مشروع پناهندگان که مهم ترین آن ها حفظ جان، حیثیت و آزادی عقیده و بیان آن هاست، توجه داشته باشند و این حقوق را با توجیهات نادرست و غیرقانونی دور نزنند.