سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ، طی پیامی با اظهار تأسف شدید از حملات تروریستی افراط گران در شهرهای استانبول ترکیه و جاکارتای اندونزی، این اقدام های خشونت بار را به شدت محکوم کرد. 

این سازمان در پیام خود این فعالیت های تروریستی و خونبار را در تضاد با آموزه های اسلام و یک تهدید بزرگ برای همه کشورها برشمرد و از دولتمردان و فعالان مذهبی و سازمانهای بین المللی درخواست کرد تا با عمل به وظایف اخلاقی و قانونی خود، مانع رشد و اِشاعه تفکر ارهابی شوند. 

همچنین در پی حوادث تروریستی شهر جاکارتا، مسئولین، پرسنل اداری و آموزشی و جمعی از طلاب حوزه علمیه زینبیه در این شهر تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

تجمع کنندگان ضمن محکومیت این اقدامات ضد انسانی خواهان ریشه یابی و برخورد جامعه جهانی با عاملان این حوادث خونین شدند.