سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای خطاب به جامعه ی جهانی نسبت به تروریسم و اقدامات تروریستی که جهان را نا امن کرده و جان انسان های بی گناهی را گرفت هشدار داده، آورده است: پس از گذشت پانزده سال از پیدایش تروریسم جهانی که بسیاری از کشورهای جهان هنوز آماج حملات آن هستند، جامعه ی جهانی هیچ اقدامی برای خشکاندن ریشه ی آن و برخورد با حامیان مالی و معنوی آن نکرده است.

متأسفانه گاه و بی گاه در کنار و گوشه ی جهان، اجلاس هایی با موضوع تروریسم تشکیل می شود و مسئولانِ سازمان های حقوق بشری و بین المللی در آن گرد می آیند، ولی گره کور تروریسم هر روز پیچیده تر و کور تر می شود و حامیان منطقه ای و بین المللیِ آن در حاشیه ی امن قرار گرفته و بی پروا به کار خود ادامه می دهند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: تروریسم روز به روز بر گستره ی بیشتر و بزرگ تری از جهان چیره شده و بی هیچ مانعی به عملیات ضد انسانی خود ادامه می دهد؛ پدیده ای که نباید از آن غافل بود و تمام این شرایط و زمینه از آن جهت است که هیچ تصمیم شجاعانه ای برای ریشه کن کردن این قضیه اتخاذ نشده است.

بر همگان روشن است که اندیشه ی سلفیِ وهابیِ جهادی، خاستگاه فکری گروه های مسلحی است که در پوشش القاعده و دیگر تشکل های خشنِ مشابه مانند: داعش، جبهة النصرة، بوکوحرام و طالبان چهره نموده است و با ابزار خشونت، در پی یافتن راهی برای رسیدن به اهداف خود است.

آنچه که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که قدرت های جهانی در این چالش ها دنبال رسیدن به اهداف خود هستند، لذا در برابر جنگ مذهبی بی تفاوت هستند.

سازمان جهانی نفی خشونت از سازمان ملل و جامعه ی جهانی می خواهد از ادامه یافتن جنگ در سوریه، یمن و دیگر کشورها جلوگیری کنند و بدانند ایجاد فضا و شرایطی نا امن، زمینه ی فراهم آمدن کانون های تروریسم را مساعد کرده و برای این امر باید از حکومت های دمکراتیک که در عراق، پاکستان، افغانستان، یمن، لیبی و نیجر با تروریسم می جنگند حمایت کرد.