سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از وضعیت زندانیان نوجوان در زندان های کشور عراق، ابراز نگرانی کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت، شوک و نگرانی عمیق خود را از برخی شهادت ‌ها که نشان می ‌دهد نوجوانان بازداشتی، مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته ‌اند که خطرناکترین مورد آن تجاوز جنسی است، ابراز می دارد.

این سازمان از شهادت های رسمی صادر شده ازسوی مقامات مسئول مبنی بر تأیید وقوع تخلفات فجیع علیه زندانیان نوجوان در رابطه با موارد مختلف، ازجمله اعمال شکنجه، تجاوز جنسی و سوء استفاده از نوجوانان پسر و دختر، اطلاع پیدا کرده است.

این سازمان با بررسی و پیگیری اوضاع در عراق خاطرنشان می کند که قوه قضائیه احکام شدید و خودسرانه ای را به ویژه برای برخی از زندانیان نوجوان صادر کرده است، که باعث انزجار و سوء ظن می شود.

این سازمان از مقامات عراقی می ‌خواهد که با مشارکت سازمان ‌های بین ‌المللی و محلی حقوق بشر، تحقیقات شفافی را انجام دهند تا آنچه را علیه زندانیان نوجوان اتفاق می‌ افتد به صورت فوری و شفاف آشکار کنند، و دولت عراق را مسئول هرگونه تأخیر و تعلل می داند.

این سازمان خاطرنشان می کند که در صورت احساس عدم پاسخگویی مقامات رسمی عراق در این موارد، آماده است تا این موضوع را با تمامی مجامع بین المللی در میان بگذارد.